การกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน
การกำหนดมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. มาตรฐานความปลอดภัย   (ในส่วนการปฎิบัติงานเชิงระบบ)

2. มาตรฐานในการให้บริการ   (ในส่วนงานบริการ และ ประสานงาน)

3. มาตรฐานในการสนับสนุนงาน   (การสนับสนุนทั้งด้านกำลังพล และอุปกรณ์)


หน้าที่

1. เข้าตรวจความพร้อมของ รปภ.

2. แนะนำการปฎิบัติงาน และลงโทษทางวินัย

3. เข้าระงับเหตุฉุกเฉิน

4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
การเข้าตรวจพื้นที่ของฝ่ายปฎิบัติการ : เข้า 3 ครั้ง / สัปดาห์

เครื่องมือ : สมุดรายงาน หรือใบตรวจสอบประจำวัน
บริษัทรักษาความปลอดภัย โอเอ็มโปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์การ์ด จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 53/53 หมู่1 ตำบล.คลองสี่ อำเภอ.คลองหลวง จังหวัด.ปทุมธานี 12120
Tel : 099-345-6111 / 080-451-0990
เบอร์สำนักงาน : 02-101 4203
www.ominterguard.com
เว็บสำเร็จรูป
×