การอบรม และ คัดเลือกบุคลากร
คุณภาพ และมาตรฐานของบุคคลากร ในการเข้าอบรมก่อนลงปฎิบัติหน้าที่
 การคัดสรร และ สรรหาบุคคลากร
หัวหน้าชุด

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 30 -55 ปี

3. ไม่เคยเป็นโรคติดต่อ หรือ โรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน ทางด้าน รักษาความปลอดภัย

4. ผ่านการเป็นหัวหน้าชุดไม่น้อยกว่า 1ปี หรือผ่านการเป็น รปภ.มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย
เจ้าหน้าที่ รปภ. หรือ ดอร์แมน

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 25 -55 ปี

3. ไม่เคยเป็นโรคติดต่อ หรือ โรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน ทางด้าน รักษาความปลอดภัย

4. ผ่านการฝึกอบรมทางด้าน รักษาความปลอดภัย

5. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

บริษัทรักษาความปลอดภัย โอเอ็มโปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์การ์ด จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 53/53 หมู่1 ตำบล.คลองสี่ อำเภอ.คลองหลวง จังหวัด.ปทุมธานี 12120
Tel : 099-345-6111 / 080-451-0990
เบอร์สำนักงาน : 02-101 4203
www.ominterguard.com
เว็บสำเร็จรูป
×